Föreningslokalen Violen

Om du vill hyra den gemensamma lokalen, Violen, kontaktar Du Monica Remus (kvällstid), sms/mobil 073-570 48 42, hus 401. Det kostar 50 kr att hyra Violen. Depositionen på ytterligare 300 kr får Du tillbaka när Du städat och lämnat tillbaka nyckeln.

Parkering

Om Du vill hyra parkeringsplats eller carport kontaktar Du Marie Bjelvenmark, 070-452 42 81. Alla platser har motorvärmaruttag. Vi har sammanlagt 12 carports och 27 p-platser. Behöver Du ett tillfälligt parkeringstillstånd för parkering på gården vid in- eller utflyttning kontaktar Du också Marie Bjelvenmark.

Om Du har gäster eller bil tillfälligt finns det flera betalplatser. Se anslag vid infarten till parkeringen. Vid infarten finns också parkeringsautomaten. Två gästparkeringar är reserverade för personer med handikapptillstånd.

Bostad- och medlemsinformation

Hämta Bostad- och medlemsinformation som PDF-fil: Bostad- och medlemsinformation